• 139- ارزیابی عملكرد روش پوش آور مودال در قاب خمشی ویژه فولادی تحت زلزله دور و نزدیك

  139- ارزیابی عملكرد روش پوش آور مودال در قاب خمشی ویژه فولادی تحت زلزله دور و نزدیك

  مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی عملکرد روش پوش آور مودال در قاب خمشی ویژه فولادی تحت زلزله دور و نزدیک حمیدرضا توکلی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۴۷) استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلالهام اوصیا - دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل چکیده مقاله: درحال حاضرمطمئن ترین روش برای ارزیابی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 138- بررسی تاثیر مولفه قائم زلزله بر پاسخ لرزه ای پلهای فلزی جداسازی شده با ایزولاتور هسته سربی

  138- بررسی تاثیر مولفه قائم زلزله بر پاسخ لرزه ای پلهای فلزی جداسازی شده با ایزولاتور هسته سربی

  مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر مولفه قائم زلزله بر پاسخ لرزه ای پلهای فلزی جداسازی شده با ایزولاتور هسته سربی مجید پاسبانی خیاوی - استادیار گروه عمران،دانسکده فنی،دانشگاه محقق اردبیلیرضا اشراقی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_زلزله،دانشکده فنی،دانشگاه محق چکیده مقاله: سلامتی یک پل درهنگام وقوع زلزله دارای اهمیت ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 137- بررسی جداگر پاندولی تحت اثر مولفه افقی و قائم زلزله

  137- بررسی جداگر پاندولی تحت اثر مولفه افقی و قائم زلزله

  مشخصات نویسندگان مقاله بررسی جداگر پاندولی تحت اثر مولفه افقی و قائم زلزله علیرضا جمال زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،گروه مهندسی عمرمجید برقیان - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،گروه مهندسی عمران_سازه، چکیده مقاله: در این پژوهش بر روی جداساز پاندولی (قارچیشکل) مطالعه شده است. این جداگر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 136- اثر تغییر زلزله ورودی بر پاسخ خطی سدهای بتنی وزنی

  136- اثر تغییر زلزله ورودی بر پاسخ خطی سدهای بتنی وزنی

  مشخصات نویسندگان مقاله اثر تغییر زلزله ورودی بر پاسخ خطی سدهای بتنی وزنی حسن میرزابزرگ - استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده عمرانمهدی ورمزیاری - کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس چکیده مقاله: هدف از این پژوهش، بررسی اثر تحریک غیر یکنواخت لرز های بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 135- ارزیابی شش مولفه‌ای ركورد زلزله‌های نزدیك گسل

  135- ارزیابی شش مولفه‌ای ركورد زلزله‌های نزدیك گسل

  مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی شش مولفه‌ای رکورد زلزله‌های نزدیک گسل مهدی مهدی - دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران حمزه شکیب (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۹۱۲) دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران چکیده مقاله: در طراحی سازه های ویژه واقع در مناطق زلزله خیز، لازم است تاثیر هر شش مولفه زلزله لحاظ گردد. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 134-مقایسه روش محاسبه پیچش اتفاقی ناشی از زلزله با تاثیر همزمانی مودهای انتقالی و پیچشی توسط آیین نامه­ های معتبر

  134-مقایسه روش محاسبه پیچش اتفاقی ناشی از زلزله با تاثیر همزمانی مودهای انتقالی و پیچشی توسط آیین نامه­ های معتبر

  مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه روش محاسبه پیچش اتفاقی ناشی از زلزله با تاثیر همزمانی مودهای انتقالی و پیچشی توسط آیین نامه­های معتبر هومن رنجبر - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه باهنر کرمانحامد صفاری - دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه باهنر کرمان چکیده مقاله: در روند طراحی سازه ها برای پیچش ناشی از زلزله ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 133- تصحیح ركوردهای زلزله­ های مهم ایران با روش مرسوم و تئوری موجك و مقایسه این دو روش

  133- تصحیح ركوردهای زلزله­ های مهم ایران با روش مرسوم و تئوری موجك و مقایسه این دو روش

  مشخصات نویسندگان مقاله تصحیح رکوردهای زلزله­های مهم ایران با روش مرسوم و تئوری موجک و مقایسه این دو روش حسام وحیدی فرد - دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهراناسدا... نورزاد - استادیار، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران چکیده مقاله: در هنگام وقوع زلزله، بسیاری از شتاب نگارها حرکت زمین را ثبت می کنند، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 132-بررسی اهمیت توجه به فاصله ركوردهای انتخابی زلزله­ ها از گسل و ارتفاع سدهای خاكی همگن در آنالیز دینامیكی

  132-بررسی اهمیت توجه به فاصله ركوردهای انتخابی زلزله­ ها از گسل و ارتفاع سدهای خاكی همگن در آنالیز دینامیكی

  مشخصات نویسندگان مقاله بررسی اهمیت توجه به فاصله رکوردهای انتخابی زلزله­ها از گسل و ارتفاع سدهای خاکی همگن در آنالیز دینامیکی رحمت اله نگهدارمغانلو - عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلیحسن نگهدار - دانشجوی دکترای ژئوتکنیک، دانشگاه دولتی عمران مسکو روسیه چکیده مقاله: در این مقاله، به بررسی و مقایسه اثرات متفاوت یک نوع زلزله ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 131-مطالعه­­ای بر روش تعیین شدت زلزله JMA از طریق پرسشنامه در زلزله بم سال 1382

  131-مطالعه­­ای بر روش تعیین شدت زلزله JMA از طریق پرسشنامه در زلزله بم سال 1382

  مشخصات نویسندگان مقاله مطالعه­­ای بر روش تعیین شدت زلزله JMA از طریق پرسشنامه در زلزله بم سال 1382 پیمان تیمورزاده بابلی - دانشجوی کارشناسی ارشد ، تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، ساختماعبدالحسین فلاحی - استادیار ، تبریز، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، ساختمان گروه عمرانسلیم کریم پور - دانشجوی کارشناسی ارشد ، سمنان، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 130-ارزیابی عملكرد لرزه­ای قاب­های فلزی مهاربندی شده هم محور در زلزله­های حوزه نزدیك گسل با اثر جهت پذیری پیش­رونده

  130-ارزیابی عملكرد لرزه­ای قاب­های فلزی مهاربندی شده هم محور در زلزله­های حوزه نزدیك گسل با اثر جهت پذیری پیش­رونده

  مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی عملکرد لرزه­ای قاب­های فلزی مهاربندی شده هم محور در زلزله­های حوزه نزدیک گسل با اثر جهت پذیری پیش­رونده علی اکبر گل افشانی - دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریفعلیرضا مهدی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، دانشگاه صنعتی شریفحسین ابراهیمیان - دانشجوی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 129- بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله

  129- بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله

  مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله لیلا خان محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلجواد واثقی امیری - دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلبهرام نوایی نیا - استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابللیلا کلانی ساروکلایی - دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 128- ارزیابی روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندركنش مخزن وپی تحت اثر زلزله

  128- ارزیابی روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندركنش مخزن وپی تحت اثر زلزله

  مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندرکنش مخزن وپی تحت اثر زلزله لیلا خان محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلجواد واثقی امیری - دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلبهرام نوایی نیا - استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 127-بررسی اثر زلزله بر سیلوهای فولادی با در نظر­ گرفتن رفتار پوسته­ای و اندر­ كنش بین مواد داخل مخزن با پوسته

  127-بررسی اثر زلزله بر سیلوهای فولادی با در نظر­ گرفتن رفتار پوسته­ای و اندر­ كنش بین مواد داخل مخزن با پوسته

  مشخصات نویسندگان مقاله بررسی اثر زلزله بر سیلوهای فولادی با در نظر­ گرفتن رفتار پوسته­ای و اندر­ کنش بین مواد داخل مخزن با پوسته میلاد تقدسی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، پردیس دانشکده های فنی، دانشخسرو برگی - استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران چکیده مقاله: سیلوها در زمره سازه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • 126- تعیین همبستگیخسارت پذیری قاب بتنی با تبدیل موجك زلزله های ایران

  126- تعیین همبستگیخسارت پذیری قاب بتنی با تبدیل موجك زلزله های ایران

  مشخصات نویسندگان مقاله تعیین همبستگیخسارت پذیری قاب بتنی با تبدیل موجکزلزلههای ایران محمدصادق شهیدزاده - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانعلی خوشه چرخ - عضو هیئت علمی گروه عمران، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامیهومان سینا - عضو هیئت علمی گروه عمران، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامیساسان معتقد - چکیده ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان
 • دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان مكانيك خاك 30 ص

  مقدمه : عمده ترين اساس توسعه فنلاند و اتحاديه اروپا پيشگيري از اتلاف دفع زباله و آشغال در زير خاك مطابق قانون با خطاب به مردم براي كاهش اسراف (اتلاف) مواد ضروري عموم در مواقع لزوم . دولت فنلاند براي طرح دفع زباله و آشغال در زير خاك تصميمي اتخاذ كرد (VNP861/197)كه طرح موضع عمومي شوراي اتحاديه اروپا با بررسي شوراي رهنمود در مورد اتلاف دفع ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,400 تومان تخفیف : 20% مبلغ قابل پرداخت : 4,320 تومان
 • دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان مكانيك خاك 28 ص

  مكانيك خاك : علمي كه به نام مكانيك خاك مشهور است هدف تعيين واقعي تر مقادير ظرفيتهاي ايمن تاب فشاري خاكها را در حالات خاص دنبال مي كند و اگر از اين علم به طور منطقي و عقلاني استفاده شود مي توان مقاومتهاي خاك را دقيقتر از آنچه كه از جداول استخراج مي گردد و يا با فرو كردن پاشنة كفش در ته گودال پي حاصل مي گردد برآورد نمود. اما نبايد تصور ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 4,800 تومان تخفیف : 20% مبلغ قابل پرداخت : 3,840 تومان
 • روستای بنوشه دره

  روستای بنوشه دره

  پاورپوینت روستای بنوشه دره 70 اسلاید همراه با تصاویر مخصوص دانشجویان عمران و معماری شناخت و موقيت جرافياي روستاي بنفشه درق روستاي بنفشه درق در 48درجه و16 دقيقه طول شرقي و مدار 38 درجه و11 دقيقه عرض شمالي و با ارتفاع متوسط 1460 متر ازسطح ابهاي ازاد و با موقعيت دشتي يكي از روستاهاي دهستان بالغلوار بخش مركزي در شهرستان اردبيل است. ¢ ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان
 • 125- مقایسه ضرایب همبستگی خسارت قاب بتن مسلح با شكل پذیری متوسط با مشخصه های زلزله ایران با استفاده از تبدیل هیلبرت-هانگ

  125- مقایسه ضرایب همبستگی خسارت قاب بتن مسلح با شكل پذیری متوسط با مشخصه های زلزله ایران با استفاده از تبدیل هیلبرت-هانگ

  مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه ضرایب همبستگی خسارت قاب بتن مسلح با شکل پذیری متوسط با مشخصه های زلزله ایران با استفاده از تبدیل هیلبرت-هانگ علی خوشه چرخ - عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهانمحمدصادق شهیدزاده - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی ، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهانهومان سینا - چکیده ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۷ دی ۱۳۹۵  

  مبلغ واقعی : 5,600 تومان تخفیف : 10% مبلغ قابل پرداخت : 5,040 تومان